به پوست از درون و بیرون آبرسانی کنید | سیسنو

به پوست از درون و بیرون آبرسانی کنید

به نظر مشابه می‌رسند اما پوست کم آب و خشکی پوست یکسان نیستند. خشکی ناشی از کمبود چربی طبیعی در پوست است، در حالی که کمبود آب بدن به این معنی است که پوست شما فاقد آب است. ممکن است هم پوست خشک و هم کم آب باشد، اما ممکن است فقط یکی یا دیگری را داشته باشید.

ادامه مطلب