انتخاب رنگ رژ لب با توجه به پوست صورت | سیسنو

انتخاب رنگ رژ لب با توجه به پوست صورت

رنگ رژ لب مانند رنگ مو برای انواع پوست ها متفاوت است. شما باید انتخاب رنگ رژ لب خودرا با توجه به پوست صورت انجام دهید .نباید از رنگ های رژ لب برای پوست گندمی برای پوست های سفید و روشن استفاده کنید.

ادامه مطلب