لوسین و تاثیر فوق العاده آن

لوسیون و تاثیر فوقالعاده آن بر پوست

لوسیون یا تونیک، مایعی است که برای تکمیل پاکسازی پوست بکار می‌رود. و آخرین آثار آرایش یا آرایش پاکن‌ها را از روی پوست برمی‌دارد. بعد از پاکسازی صورت، با مصرف لوسیون، پي اِچ اپیدرم حفظ و تثبیت می‌شود.
لوسیون را بعد از پاکسازی آرایش و درحالیکه پوست کاملاً خشک است باید استفاده کنید.

ادامه مطلب