پوستـنوزاد

پوست و موی نوزاد در سیسنو

یک‌ماهه اول تولد را دوره نوزادی می نامند. در این دوران در تمامی ارگان‌های بدن رشد و نمو به‌طور سریع اتفاق افتاده و همین موضوع باعث ایجاد تغییراتی می‌شود که این تغییرات در پوست واضح‌تر و قابل رویت است.

ادامه مطلب

لوازم-آرایش-مخصوص-کودکان

لوازم آرایش مخصوص کودکان

کافی‌ست فقط چند دقیقه از فرزندتان غافل شوید و او را در اتاق‌تان تنها بگذارید تا با صحنه‌ای آشنا برای اکثر مادران مواجه شوید! لوازم‌آرایش‌تان کاملا بهم‌ریخته و صورت فرزندتان رنگی است. در یک دستش رژ و در دست دیگر یک قلم‌مو گرفته و با هیجان سعی می‌کند خودش را آرایش کند.

ادامه مطلب